wat is trend onderzoek?

Trendonderzoek is een methode om verandering op een gestructureerde manier te identificeren en begrijpen, en om inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Trendonderzoek helpt je om veranderingen te detecteren, te begrijpen en erop in te spelen. De focus ligt hierbij vooral op het verkennen en herkennen van trends, in plaats van het voorspellen ervan.

trend tool

Kort cyclisch en snel gevalideerd met concrete kansen om te pakken

Vraag, aanname of vermoeden snel laten checken of je iets op het spoor bent? Dat kan nu met de Every Second trendtool!

wat is een trend?

Een trend kan je vaak terugleiden tot een signaal, een eerste teken van verandering. Dit teken van verandering is er vaak om een probleem op te lossen, een interesse uit te spreken of een behoefte te vervullen. Wanneer je meerdere van deze signalen ziet binnen bijvoorbeeld een doelgroep, branche of sector kan je spreken van een cluster aan signalen. Om vervolgens dit als trend te mogen beschrijven zal je dit cluster aan signalen moeten valideren.

Om deze signalen te kunnen omzetten tot trends maakt Every Second gebruikt van de Trend research cycle-methode. Deze methode bestaande uit drie fases: scannen, analyseren en toepassen, als de basis van het trendonderzoek.

fases trendonderzoek

scannen

Wij scannen de beschikbare data vanuit de opdrachtgever, de verzamelde informatie uit de nulmeting en de externe data waar wij beschikking over hebben om zo een compleet beeld te vormen voor de volgende fase. 

analyseren

Het vinden van een signaal van verandering wil nog niet gelijk zeggen dat er daadwerkelijke trends aan het ontstaan zijn. Tijdens de analyse stap gaan we van willekeurige signalen naar het ontdekken van patronen om deze later om te kunnen zetten in betekenisvolle clusters.

clusteren

Doordat er in de analysefase al patronen ontstaan is het in deze fase alleen een kwestie van ze clusteren. Het doel van clusteren is om verbanden te vinden tussen signalen die duiden op verschuivingen in waarden en behoeften van mensen. 

valideren

Je moet er zeker van zijn dat een cluster aan signalen wel echt van invloed zal zijn op jouw organisatie. Voordat je dus een vertaalslag kunt gaan maken met de cluster aan signalen gaan wij een aantal vragen beantwoorden.

kanskaarten

Na het afronden van de vier bovenstaande fases kunnen we de daadwerkelijke trends gaan vertalen naar praktische en overzichtelijke kanskaarten. Iedere trend zal worden uitgeschreven en beoordeeld aan de hand van het stoplichtmodel. Waarbij we kijken naar de moeite van uitvoer en de beschikbare middelen van de organisatie. 

Aan het einde van dit gehele proces hebben we dus samen signalen uit je organisatie, de branche, de markt en meer vertaald naar daadwerkelijke uitvoerbare kansen die je kunt gaan inzetten. 

Scroll naar boven